Střevlíkovití brouci Prahy (Coleoptera - Carabidae)

AUTOR

VESELÝ P.

PUBLIKOVÁNO

2001

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY