Viola elatior, V. pumila and V. stagnina in Austria, Czechia and Slovakia: a story of decline. Preslia 81: 151-171

AUTOR

DANIHELKA J., NIKLFELD H., ŠÍPOŠOVÁ H.

PUBLIKOVÁNO

2009

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY