Výskyt a ohrožení kapradiny Ophioglossum vulgatum v Praze v minulosti a v současnosti s poznámkami k celkovému stavu jeho lokalit. Muz. Současnost, Roztoky u Prahy, ser. natur., 10. 69-82

AUTOR

ŠPRYŇAR P., ŘEZÁČ M.

PUBLIKOVÁNO

1996

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY