Výskyt a ohrožení kapradiny Ophioglossum vulgatum v Praze v minulosti a v současnosti s poznámkami k celkovému stavu jeho lokalit

AUTOR

ŠPRYŇAR P. et ŘEZÁČ M.

PUBLIKOVÁNO

1996

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY