Výsledky floristického kursu České botanické společnosti v Nymburce v roce 2002 - Muzeum a současnost. Roztoky, ser. natur. , 18: 3 - 105

AUTOR

RYDLO J. et al.

PUBLIKOVÁNO

2003

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY