Výsledky IP fytofágních brouků v CHPV Klánovický les v letech 1968 - 1986

AUTOR

STREJČEK J.

PUBLIKOVÁNO

1986

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY