Zoologický výzkum velké Prahy se zřetelem k urbanizačním faktorům - ryby, obojživelníci a plazi

AUTOR

ČIHAŘ J.

PUBLIKOVÁNO

1980

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY