Zpráva o entom. IP střevlíkovitých v CHÚ Milíčovský les a Klánovický les a okolí (Klán. les)

AUTOR

PULPÁN J.

PUBLIKOVÁNO

1986

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY