Zpráva o inventarizačním průzkumu ploštic (Insecta: Heteroptera) SPR Klánovický les a SPR Lochkovský profil v roce 1992. s. 3

AUTOR

ŠTYS P.

PUBLIKOVÁNO

1992

AUTOŘI

Abax parallelepipedus

PŘÍLOHY