jak stromy komunikují

Stromy komunikují. Jak?

Suzanne Simard je profesorkou ekologie lesa a vyučuje na University of British Columbia. Jako bioložka testovala teorie o tom, jak stromy mezi sebou komunikují. Použila izotopy radioaktivního CO2 (C13 a C14) k měření toku a sdílení uhlíku mezi jednotlivými stromy a druhy a komunikaci ukázala na příkladu břízy a douglasky.

Když břízy ztratí listy, dostávají další uhlík z douglasky. Naopak břízy dodávají uhlík do douglasek, které jsou ve stínu. Stromy v lese spolu komunikují! A nejen to. Vzájemně si pomáhají. Suzanne Simard svou prací potvrdila i význam tzv. mateřských stromů, které pomáhají vyživovat malé sazenice v okolí. Svými pokusy například prokázala, že mateřský strom vyživuje „své vlastní“ mladé sazenice více, než sazenice stejných druhů z jiných mateřských stromů.

Poslechněte si její poutavé vyprávění (video je v angličtině s titulky) a změňte svůj pohled na les. Les je plný navzájem propojených živých organismů, které si v případě potřeby dokáží pomáhat!

Chcete více informací? Pak nabízíme ještě jeden dokument z dílny autorů pořadu Nedej se.

Úvodní fotografie: CC BY-SA 4.0, wikipedia.org