Photo by narubono on Unsplash

V celé Evropě zmizelo za posledních 40 let přes 500 milionů ptáků

V Evropě zmizelo za posledních 40 let přes 500 milionů ptáků

Aneb kam se poděl ptačí zpěv?

V celé Evropě zmizelo za posledních 40 let kolem 500 milionů všech druhů ptáků. V roce 1980 byl jejich počet přes 2 miliardy, v roce 2009 už se číslo pohybovalo okolo 1,64 miliardy. Jde o pokles zhruba o 20 % celkové evropské populace a klesající trend pokračuje i dál do současnosti. Do roku 2016 populace dále poklesla o dalších 3,7 % (Seznam Zprávy, 2020).

Níže přiložený graf vypovídá o tom, že mezi lety 1980 – 2018 se snížila zejména populace ptáků zemědělské krajiny (červená), s menším trendem pak ostatní ptáci, přičemž u lesních je zaznamenán nejmenší pokles (PECBMS, 2020).

Graf úbytku ptactva

Úbytek ptactva zaznamenaly studie v různých zemích Evropy včetně České republiky, přičemž za nejdůležitější příčiny tohoto jevu jsou považovány:

  1. úbytek hmyzu
  2. užívání rodenticidů
  3. zemědělství

Ad1 Proč hmyz tak moc souvisí s ptactvem?

Ptáci se hmyzem živí. Zejména ti mladí jsou krmeni hmyzem od rodičů.

Například v Německu je ubylo za posledních 27 let 76 procent hmyzu (PLOS ONE, 2020) a 15 procent ptactva, číselně asi 12,7 milionů ptačích párů. Ukazuje to studie německého serveru NABU (2017). Ve Francii pak ubylo ptactva o třetinu (Independent, 2018).

Když ubývá hmyz, prostě není co jíst

Počítání hmyzího osazenstva probíhá prostřednictvím takzvaných hmyzích pastí – existuje jich více druhů, jsou metody individuálního sběru a metody kvantitativní (Mendelu, 2020), v případě německé studie byla použita tzv. Malaiseho past, stan z černé síťoviny. Principem je, že hmyz narazí do síťoviny, snaží se překážku přelézt nebo přeletět tím, že stoupá podél sítě nahoru, a tam ho zachytí kónická stříška vedoucí do sběrné láhve s etanolem, (DeníkN, 2019).

Na čem se vědci podle NABU (2017) shodnou je, že hmyz je důležitý, a to jak pro ptáky, tak pro plazy a obojživelníky, a také, že hmyz, zejména ten opylující, je ovlivňován masivním zemědělstvím, zejména pesticidy.

Malaiseho past

Past na odchyt hmyzu (Masarykova univerzita, 2020).

O důvodech vymírání hmyzu bude pojednáno v samostatném článku.

Ad2 Jedy

V České republice byli v poslední době v zemědělství velmi diskutovaným tématem hraboši. Na hraboše povolilo Ministerstvo zemědělství povrchovou aplikaci jedu Stutox II s platností do června.

Ornitologové vyjádřili obavy, že to mohlo ohrozit ptáky zemědělské krajiny, kterých v současné době ubývá nejrychleji, jmenovitě o 33,5 % (Seznam Zprávy, 2020). Problém je stejný jako u hmyzu. Ptáci hraboše loví a jejich vyhubováním pak opeřenci postrádají potravu.

V českých zemích ubylo od roku 1982 zhruba 10 milionů ptáků.

Jiný problém však nastává u ptáků, kteří hraboše pozřou včetně jedu v žaludku – jedná se o čápy, volavky a sovy, včetně ohroženého sýčka obecného (Seznam Zprávy, 2020). Nejen to, podle Zdeňka Vermouzka z ČSO (Seznam Zprávy, 2020) byl tento jed nalezen i u dravců – káně lesní, moták pochop, orel královský a orel mořský.

Mezi nejvíce ohrožené dle serveru Seznam Zprávy (2020) patří sýčci, vrabci, čejky a vrány.

Stutox II
Granule Stutox II na poli.

Ad3 Zemědělství

Za úbytek ptactva v České republice prý může i její vstup do Evropské unie a s tím související intenzifikace zemědělství. Ukazuje to studie Univerzity Karlovy (Reif, Vermouzek, 2018).
Protože v přírodě je vše propojeno, dle Václava Zámečníka, ČSO (Seznam Zprávy, 2020) může za přemnožení hrabošů pravděpodobně právě forma zemědělství, kdy absence mezí zvýhodňuje malé hlodavce a dravce znevýhodňuje, protože ti v důsledku tohoto jevu ztrácí přirozená pozorovací stanoviště. Také velikost lánů umožňuje hlodavcům snadnější reakci na případný útok dravce. Nesmíme zapomenout ani na to, že křoviny poskytují sídelní prostor pro rozmnožování ptáků.

Pole

Co příčinou úbytku ptactva pravděpodobně není?

Dle NABU (2017) příčinou pravděpodobně není:
  • Globální oteplování

Většina hmyzích a ptačích druhů má totiž spíše ráda teplejší podnebí, a tudíž by oteplování planety mělo vést ke zvětšování objemu hmyzí biomasy.

Sečteno, podtrženo, tak jako v jiných oblastech problematiky ekologie, hlavním problémem a příčinou je přílišná monokultura (plodiny na poli) a bezhlavé používání jedů a využívání přírody proti její přirozenosti.

 

Použitá literatura a zdroje:

BURÝŠEK, Jiří. Během 40 let zmizelo z Česka 10 milionů ptáků. Deník N [online]. Česká republika, 2020, 7/3/2020 [cit. 2020-11-21]. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/behem-40-let-zmizelo-z-ceska-10-milionu-ptaku-91457

ČSO. Ornitologové se zúčastní poslaneckého zemědělského výboru na téma hraboš [online]. [cit. 2020-11-21]. Dostupné z: https://www.birdlife.cz/ornitologove-se-zucastni-poslaneckeho-zemedelskeho-vyboru-na-tema-hrabos/

GABBATISS, Josh. ‘Shocking’ decline in birds across Europe due to pesticide use, say scientists. Independent [online]. 21/3/2018 [cit. 2020-11-21]. Dostupné z: https://www.independent.co.uk/environment/europe-bird-population-countryside-reduced-pesticides-france-wildlife-cnrs-a8267246.html

HALLMANN, Caspar, Martin SOLG a Elke JONGEJANS a kol. More than 75 percent decline over 27 years in total flying insect biomass in protected areas. PLOS ONE [online]. Česká republika, 2017, 18/10/2017 [cit. 2020-11-21]. Dostupné z: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0185809

HOLUŠA, Otakar a Jošef KAŠÁK. Entomologické praktikum: Metody sběru. Informační systém Mendelovy univerzity [online]. Česká republika [cit. 2020-11-21]. Dostupné z: https://akela.mendelu.cz/~xcepl/inobio/nove/EMP/EMP_CV02_METODY%20sberu_bez%20OBR.pdf

MALENOVSKÝ, Igor. Úvod do terénní zoologie bezobratlých: Metody sběru suchozemského hmyzu. Informační systém Masarykovy univerzity [online]. Česká republika [cit. 2020-11-21]. Dostupné z: https://is.muni.cz/el/sci/jaro2015/Bi8761/Uvod_do_terenni_zoologie_bezobratlych-Entomologie.pdf

NABU. Über zwölf Millionen Vogelbrutpaare weniger in Deutschland. NABU [online]. Německo, 2017, 10/2017 [cit. 2020-11-21]. Dostupné z: https://www.nabu.de/news/2017/10/23284.html

PECBMS. European bird indicators. PanEuropean Common Bird Monitoring Scheme [online]. [cit. 2020-11-21]. Dostupné z: https://pecbms.info/

REIF, Jiří a Zdeněk VERMOUZEK. Collapse of farmland bird populations in an Eastern European country following its EU accession. Society for Conservation Biology [online]. 27/6/2018 [cit. 2020-11-21]. Dostupné z: https://doi.org/10.1111/conl.12585

VRTIŠKOVÁ NEJEZCHLEBOVÁ, Lenka. Hmyz vymírá, biodiverzita mizí. Globální změny klimatu odvádí pozornost od akutnější a fatální hrozby, říká respektovaný vědec. Deník N [online]. Česká republika, 2019, 7/5/2019 [cit. 2020-11-21]. Dostupné z: https://denikn.cz/121890/hmyz-vymira-biodiverzita-mizi-globalni-zmeny-klimatu-odvadi-pozornost-od-akutnejsi-a-fatalni-hrozby-rika-respektovany-vedec/

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *