Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů v Klánovickém lese

Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů jsou druhy rostlin a živočichů, které jsou ohrožené nebo vzácné, vědecky či kulturně velmi významné a které byly vyhlášeny zákonem za zvlášť chráněné. 

Celkem takových druhů nalezneme v Klánovickém lese 147. Z těchto druhů je 24 kriticky ohrožených, 71 silně ohrožených a 52 ohrožených druhů. Tak tyto chráněné druhy zákon 114/1992 o ochraně přírody a krajiny člení.
Ministerstvo životního prostředí vyhláškou vydalo seznam těchto druhů, u kterých jako zvláště chráněný živočich nebo zvláště chráněná rostlina je chráněn i mrtvý jedinec tohoto druhu, jeho část nebo výrobek z něho, u něhož je patrné z průvodního dokumentu, obalu, značky, etikety nebo z jiných okolností, že je vyroben z částí takového živočicha nebo rostliny. Zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů naleznete ve vyhlášce 395/1992.

Zákonem zvláště chráněné druhy
Cílem projektu „Klánovický les – nástroj k popularizaci a osvětě...
Klánovický les – nástroj k popularizaci a osvětě
Profil uživatele
Klánovický les byl společně s městskou části Praha 21 –...
Aby les zůstal lesem
Proč nás musí být při ochraně lesa mnoho? Zkrátka proto,...
Chraňme les společně
Pomáhat může skutečně každý! Můžete stát opodál, ale také se...
Každý z nás může pomoci
Jsou kauzy, které si zaslouží vaší pozornost! V těchto kauzách...
Řekněte NE
Naše vize Spojování lidí a jejich aktivit s cílem pomoci...
Naše vize, mise, hodnoty
KALENDÁRIUM, ANEB CO SE V LESE CHYSTÁ… Po registraci a...
Kalendárium lesa
Pozvánky
Klub přátel Klánovického lesaChraňme les společně! Přidejte se k nám!...
Klub přátel lesa
Klimatická změna Porozumění klimatickým změnám Pexeso – klimatické změny Evapotranspirace...
Kvízy
prosím Přihlásit se pro zobrazení rezervace.
Moje rezervace
pomáháme lesusběr žaludůštítekúklid lesa
Štítky
Chráněné oblasti Klánovického lesaChráníme lesKlimatické změny a udržitelnost lesaKomentované vycházky...
Kategorie
Vyhledání Okolo... List Search Results View Type List Grid Map...
Místa konání
CONTENTS
Události