Cílem projektu „Klánovický les – nástroj k popularizaci a osvětě důležitosti adaptačních opatření na snížení dopadů klimatických změn“ bylo vytvořit webové stránky Klánovického lesa –  www.klanovickyles.cz, na kterých budou propojeny odborné informace o lese, klimatických změnách a potřebě realizace adaptačních opatření s turistickými informacemi využitelnými k návštěvě Klánovického lesa.

Dalším pilířem projektu byla příprava a organizace komentovaných vycházek, na kterých jsou představovány souvislosti ochrany přírody, klimatických změn a udržitelnosti lesa.

Webové stránky Klánovický les – nástroj k popularizaci a osvětě

Na webových stránkách www.klanovickyles.cz naleznete kromě informací o lese všechny druhy rostlin a živočichů, které byly v lese a jeho okolí pozorovány. Celkem se jedná o 2594  druhů doplněných o 6868 ilustrativních fotografií. 147 druhů je zařazených v kategorii zvlášť chráněných, tedy ohrožených, silně ohrožených a kriticky ohrožených druhů. Chránit tyto druhy znamená chránit i celý Klánovický les.

Kromě informací o obyvatelích Klánovického lesa, naleznete na webu www.klanovickyles.cz informace o udržitelnosti lesa, fakta o klimatických změnách, dětský koutek s kurzy a kvízy, magazín o lese. Pro návštěvníky jsme připravili turistické informace, informace o naučných stezkách v Klánovickém lese včetně interaktivní mapy. V sekci Akce a kalendář pak naleznete termíny pořádaných akcí i termíny komentovaných vycházek.

Komentované vycházky

Ačkoliv byla část projektu týkající se komentovaných vycházek výrazně ovlivněna omezeními plynoucích z nařízení vlády z důvodu covidu, byla připravena zajímavá řada komentovaných vycházek, které budou realizovány v době, kdy to covidová situace umožní. Připraveny jsou tyto komentované vycházky:

  1. Klánovický les jeho historie a současnost
  2. Ekologie lesa – jak funguje Klánovický les
  3. Druhy stromů v Klánovickém lese včera a dnes – současná kůrovcová kalamita, sucho (vliv druhového složení lesa na krajinu)
  4. Chráněné oblasti v Klánovickém lese
  5. Ze života obyvatel Klánovického lesa (ptáci)
  6. Právní aspekty ochrany životního prostředí, zákony a praxe
  7. Nový stavební zákon, nový Metropolitní plán Prahy a ochrana životního prostředí
  8. Klimatické změny, ochrana Klánovického lesa

 

V rámci plánované udržitelnosti projektu budou informace postupně doplňovány a aktualizovány. Na webových stránkách si lze registrovat odběr newsletteru a informace jsou rovněž publikovány na sociálních sítích.

Projekt „Klánovický les – nástroj k popularizaci a osvětě důležitosti adaptačních opatření na snížení dopadů klimatických změn“ byl podpořen grantem MHMP částkou 150 tis. Kč, část prostředků z důvodu nerealizování některých plánovaných aktivit byla vrácena. Děkujeme hl. městu Praha za podporu při ochraně Klánovického lesa.