Magazín o lese

Aktuality

21. březen - Mezinárodní den lesů

Hranice obcí a městských částí procházející Klánovickým lesem

Počasí v lese

4 fakta o O KLIMATICKÉ ZMĚNĚ aneb Co bychom měli znát...

Jak dochází ke globálnímu oteplování
Proč dochází k oteplování Země? Toto video Vám během 5...
Kam mizí lesy?
Jaké jsou funkce lesa a proč lesů celosvětově ubývá? Přečtěte...
Jak souvisejí lesy se změnou klimatu?
Proč je dobré nechat stromy růst? Proč je důležité méně...
Co můžete proti změně klimatu udělat vy u sebe doma
Můžeme zabránit změnám klimatu? Chcete udělat něco sami za sebe?...

KALENDÁRIUM ANEB CO SE V LESE CHYSTÁ...

Nejen pro děti

Slož si Puzzle

přástevník starčkový (Tyria jacobaeae)
vosa ryšavá (Vespula rufa)
starček přímětník (Senecio jacobaea)
Gonioctena olivacea
oman pravý (Inula helenium)
pýchavkovník červcový (Endomychus coccineus)
nosorožík kapucínek (Oryctes nasicornis)
vrána šedá (Corvus cornix)
Gonioctena olivacea
lejsek šedý (Muscicapa striata)
Chráníme 
Máme rádi 
Popularizujeme 
Udržujeme 
Klánovický les

Vaše fotopříběhy