NE přepadu kanalizace do chráněné rezervace!

Představte si, že Újezd nad Lesy, tedy městská část Praha 21 nemá v 21. století oddělenou dešťovou a splaškovou kanalizaci. A představte si, že jeden z ochranných přepadů, kterým se vypouští nadměrné množství odpadní vody v případě větších srážek je sveden do lesa. A představte si, že zrovna do chráněné rezervace, tedy jedno z nejchráněnějších míst největšího pražského lesa. A představte si, že tisíce tun odpadní vody nikam neodtéká a rozlévá se po lese a zamořuje spodní vodu, protože odtokovou strouhu již dávno nikdo neudržuje…

Plán péče rezervace a špatně provedená rekonstrukce

V roce 2008 proběhla rekonstrukce hlavního kanalizačního přivaděče, který napojoval nejvýchodnější pražské sídliště Na Rohožníku na území městské části Praha 21 na čističku v Běchovicích. Ačkoliv tato rekonstrukce stála stamiliony Kč, nebyla realizována oddílná kanalizace. Dešťová voda z obrovské plochy sídliště a přilehlých komunikací byla svedena do spaškové kanalizace. Aby nedocházelo k přetížení čistící stanice v případě velkých průtoků, byla vybudována série tří odlehčovacích přepadových výpustí. V rámci rekonstrukce byla původní 40 cm trubka původní výpustě nahrazena trubkou o průměru 1,6 m s maximální kapacitou 6 m3 / s.

Ačkoliv existoval tzv. Plán péče rezervace, ve kterém bylo uvedeno, že je nutné v budoucnu původně nepatrný a historický výtok kanalizace do rezervace řešit, zvítězily zájmy „občanské vybavenosti“ a tento projekt získal veškerá souhlasná stanoviska.

Původní strouha, která měla tuto vodu odvádět do Běchovického potoka po mnoha letech bez údržby de fakto přestala existovat a nyní je ucpána listím a větvemi. Veškerá odpadní voda z přepadu se nyní vsakuje do plochy okolního lesa a zamořuje spodní vody.